Gjestefotograf Jan Gunnar Nygård

Båthus

Tor Ivan Boine

Guttuhaugen – Ringebu

Marije Baan-vd Velden

God natt

Ingolf Morten Bones

Gillebergstuen – Ringebu

Inge Asphoug

Uten vegg

Anette Romsås

Spidsberg – Ringebu

Stig Walter Nymoen

Bolstadbygningen – Hedemarksmuseet

Aino-Anette Søreng

Bekkeseter – Høvringen

Halldis Myhre Tvete

Blomster ved skåldøra

Egil Åmodt

Veslehuset

Erik Flyen

Forfall er vakkert

Hilde Jordbruen

McCaig’s tower – Skottland

Lars Tvete

Øgårdssetra – Venabygdsfjellet