galleristene henger opp bilde. Foto: Lars Tvete

In english: About the village gallery

Idèen om å etablere et landsbygalleri oppstod våren 2014 som et privat initiativ fra Britt Åse Høyesveen og Eva Rødsrud- Krömeke, som på denne tiden drev «Felles Glede» øverst i sentrum. Det var et ønske om å tilrettelegge og invitere folk til å utforske større deler av sentrum, og i tillegg skape en besøksattraksjon som innbyggere og besøkende ville ha glede av.

Høsten samme år ble det tatt initiativ til å samle lokale fotografer som kunne tenke seg å være med å starte et slikt galleri. Et galleri ville ikke bare være til glede for publikum i landsbyen, men ville også bidra til å skape et nettverk og et felleskap for fotomiljøet i Ringebu. Galleristene skulle være folk med ulik bakgrunn/nivå- fra hobbyfotografen til den profesjonelle fotograf. Fellesnevneren var en interesse for foto, og et ønske om å stille ut sine bilder og være en del av et fotofelleskap.


“men Dronningen har stående invitasjon til å være utstiller på gjesteutstillingsplassen i Landsbygalleriet”

Gruppa med landsbygallerister vokste til å til slutt favne om 13 lokale gallerister, i et aldersspenn fra 15 til 70, og med tilhørighet fra ulike deler i kommunen. Ringebu kommune anerkjente konseptet som et positivt bidrag til utvikling av landsbyen, og stilte møtelokaler til disposisjon i oppstartsfasen. Det ble gitt tilsagn om støtte fra næringsfondet dersom ikke andre finansieringsmuligheter bidro til å realisere konseptet, og dette sikret dermed fremdrift og optimisme. Kommunen har også vært pådriver og «framsnakker» gjennom blant annet å invitere HKH Dronning Sonja til offisiell åpning. Dette lot seg dessverre ikke realisere, men Dronningen har stående invitasjon til å være utstiller på gjesteutstillingsplassen i Landsbygalleriet, og dette er noe galleristene kan følge opp på et senere tidspunkt

Rondane - et eldorado for fotografer, turgåere og alle som liker naturen - rett og slett :) Hver høst de siste 5 årene har vi samlet en gjeng og dratt til Døråldalen for å fotografere de flotte høstfargene. Men vi er langt ifra de eneste som drar dit. Hit kommer det folk fra mange steder i Europa. Her har jeg møtt på folk fra blant annet Nederland og Polen. I år var vi mindre heldige med været den helga vi var der, så de fargerike bildene uteble. Her er et av de bildene jeg liker veldig godt. Det ble tatt i slutten av september 2015 klokken 06.58, like før soloppgang. På venstre i bildet kan du se Søre og Nørdre Smedhamran, med Trolltinden stikker seg såvidt frem mellom de. Den hvite lave toppen i midten er Simletinden, med Vassberget til høyre.
Rondane – et eldorado for fotografer, turgåere og alle som liker naturen – rett og slett 🙂
Hver høst de siste 5 årene har vi samlet en gjeng og dratt til Døråldalen for å fotografere de flotte høstfargene.
Men vi er langt ifra de eneste som drar dit. Hit kommer det folk fra mange steder i Europa. Her har jeg møtt på folk fra blant annet Nederland og Polen.

I år var vi mindre heldige med været den helga vi var der, så de fargerike bildene uteble.
Her er et av de bildene jeg liker veldig godt. Det ble tatt i slutten av september 2015 klokken 06.58, like før soloppgang.
På venstre i bildet kan du se Søre og Nørdre Smedhamran, med Trolltinden stikker seg såvidt frem mellom de. Den hvite lave toppen i midten er Simletinden, med Vassberget til høyre.
Foto: Tor Ivan Boine

Konseptutvikling/ innhold og organisering ble utarbeidet gjennom flere arbeidsmøter fra vinter 2014 og utover våren 2015, frem til åpning i påsken 2015. Alle fotografene har bidratt på ulike måter med idèer og løsninger til hvordan prosjektet kunne gjennomføres. Bolystprosjektleder/Birgitte Bay var sparringspartner undervegs i oppstartsfasen, og Britt Åse Høyesveen har som privatperson hatt en sentral rolle i organisering og etablering av landsbygalleriet.

Bilderutstilling i is under world cup Foto: Hilde Jordbruen

Landsbygalleriet hadde føråpning under World Cup 2015, da bilder ble frosset ned i isblokker og stilt ut på en utstillingsbenk av snø, i arenaen like ved Ringebu kommune og Regionrådets telt. Ringebu Folkehøyskole var en samarbeidspartner ved å utforme utstillingsbenken og stille den til disposisjon.

Om bildet: Me kjente et sviande savn, lengta itte ei strand. Aldri nådde me havn. Likavel gjekk me i land. Me lette hos leg og lærd. Fred fant me lite av. Heila livet va ferd. Heile verden va hav. “Kolbein Falkeid”
Om bildet: Me kjente et sviande savn, lengta itte ei strand. Aldri nådde me havn. Likavel gjekk me i land. Me lette hos leg og lærd. Fred fant me lite av. Heila livet va ferd. Heile verden va hav. “Kolbein Falkeid”

Fotografene i Landsbygalleriet Ringebu er i første utstillingsrunde (oppstart lørdag 28.mars 2015) følgende personer;
Aino-Anette Søreng
Anette Romsås
Halldis Myhre Tvete
Hilde Jordbruen
Inge Asphoug
Stig Walter Nymoen
Tor Ivan Boine
Ingolf Morten Bones
Lars Vendelboe Tvete
Erik Åge Flyen
Evelien Lanting
Ida Myhren
Sunniva Odlo Myrvang
og gjestefotograf Olav Erik Storm.

Offisiell åpning av Landsbygalleriet Ringebu ble foretatt av fylkeskultursjef Kyrre Dahl og daværende ordfører Erik Odlo, en strålende vårdag i mars 2015. Den første “vandrerunda” med publikum til stede skjedde i samarbeid med fotografene og idèhaver Britt Åse Høyesveen.

I dag driftes galleriet av fotografene selv, som har et eget styre. Bildene skiftes ut tre ganger årlig, og publikum kan kontakte hver enkelt fotograf om de ønsker å kjøpe et bilde. På den måten blir ikke utstillingen «utdatert», men er stadig aktuell, og fotografene får en mulighet til å vise seg fram og selge bildene sine.

Fra landsbygalleriets bildevisning på Ringebu bibliotek januar 2019. Foto: Ellinor Brænd
Fra landsbygalleriets bildevisning på Ringebu bibliotek januar 2019. Foto: Ellinor Brænd

org nr: 914 856 949
adresse: Jernbanegata 7, 2630 Ringebu