Erik Flyen

Ludo med bestemor
Skjærsliperen i Roma

Hilde Jordbruen

Inne på hotellrommet legger brudens frisør siste hånd på verket.

Lars V Tvete

På hotellet samles vi ved musikken og opplever fellesskapet uansett språk og nasjonalitet.
Tom Borgersen skjærer ut et motiv fra Osebergskipet. Besøk ham og Janke Meyer på Gildesvollen som du kan lese om i boka: «Ringebu Stavkyrkje og Prestegard. Kultursentrum i tusen år.»

Tor Ivan Boine

Sand til glass. Glassblåser Tonje Tunold ved Boble glasshytte i Karasjok

Marije Baan-vd Velden

Detaljbilder av bryllupsparet lager en komplett historie av selve bryllupsdagen.

Ingolf Morten Bones

Yatzy ble først kommersialisert av amerikaneren Edwin S. Lowe i 1956. Spillet har skiftet eiere flere ganger. I dag selges det ca. 50 millioner spill i året.

Inge Asphoug

Prestens velsignelse ved en vielse i Ringebu Stavkirke

Stig Walter Nymoen

Mor sine hender, 98 år i februar 2022.

Halldis Myhre Tvete

Trivelig å se at enkle leker man husker fra egen barndom er aktuelle i dag også

Egil Åmodt

Saging av skiferheller på Brauta Steinindustri, vann og diamantblad i full sving.