Gjestefotograf Siv Anett Jakobsen

Under en konfirmant fotografering hjemme hos konfirmanten ønsket jeg å fange et godt bilde av selve konfirmanten men også få med den flotte utsikten de har over Lillehammer og med deres egne sauer i bilde. Denne konfirmanten er aktivt med i gårdsdriften så det passet veldig godt sammen.

Egil Åmodt

STEVE er et atmosfærisk optisk fenomen “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement”

Erik Flyen

Johannes åpenbaring kapittel 16, vers 16. Stedet der det siste slaget mellom det gode og onde finner sted.

Hilde Jordbruen

Bergsveinhølen

Lars V Tvete

Tor Ivan Boine

De røde buksene kom fra en verden uten tvil. De røde buksene dro på en reise hvor ingen tvil fantes. De røde buksene

Marije Baan-vd Velden

Vår!

Ingolf Morten Bones

NESLESOMMERFUGL.(dagsommerfuglene) En av de mest vanlige sommerfuglene i Norge. Den overvintrende generasjonen flyr om våren og forsommeren. Den nye generasjonen klekkes i slutten av juli. Du finner larven på nesleplanten hvor den pupper seg inn.

Inge Asphoug

Stig Walter Nymoen

Sommerstemning i fiskeværet Bud

Halldis Myhre Tvete