Velkommen til Landsbygalleriet Ringebu!

Landsbygalleriet Ringebu er lokale fotografer som drifter et heldøgnsgalleri i Landsbyen Ringebu for å gi besøkende og innbyggere en kulturopplevelse i sentrum.

  • Vi er 10 fotografer som er bosatt i Ringebu kommune.
  • Dette er en bildeopplevelse og en salgsutstilling.
  • Det er en utstillingsplass på hvert hus langs landsbyrunda som sammen utgjør landsbygalleriet.
  • Det er en fotograf pr. utstillingsplass. Dette rulleres for hver utstilling.
  • Bildene skiftes ut 4 ganger pr. år.
  • Vi har også med en ny gjestefotograf som vi inviterer for hver utstilling.

Landsbygalleriet.no fungerer som en arkivside for utstilte bilder.
Her kan du se bildene som har vært på utstilling.
Dagens utstilling kan du kun se i landsbygatene.

Tidligere utstillinger: